Quant Edge Solutions

Konsultantske usluge

Quant Edge Solutions pruža podršku klijentima na licu mesta sa ciljem upravljanja složenim zadacima u oblastima upravljanja rizicima i finansijskog inženjeringa. Zahvaljujući našem širokom projektnom iskustvu u gore pomenutim oblastima vodećih institucija u sektoru finansijskih usluga, u mogućnosti smo da vam pomognemo u realizaciji vaših izazovnih ciljeva projekta u svakoj fazi procesa. Naše kompetencije variraju od početne poslovne analize i kreiranja dokumenata o zahtevima poslovanja, pa sve do implementacije i naredne testne faze projekta.

Naši konsultanti i kvantitativni programeri imaju veliko iskustvo u svim oblastima upravljanja rizicima i finansijskog inženjeringa. Sledeća lista pruža neiscrpan pregled prethodnog rada na projektu:

 

Tržišni rizik

• Primena modela za izračunavanje regulatornog zahteva za kapitalni rizik (Historical, Monte-Carlo i Delta-Gamma VaR)

• Testiranje VaR-a i očekivanih modela nedostataka

• Razvoj korisničke infrastrukture za izveštavanje o ograničenjima

 

Kreditni rizik

• Implementacija i dosledna kalibracija Kreditnih VaR modela

• Izračunavanje ključnih ulaznih parametara, uključujući podrazumevanu verovatnoću (Default Probability - PD), ekspoziciju u zadatoj vrednosti (Exposure at Default - EAD) i gubitak po zadanom (Loss Given Default - LGD)

• Upravljanje kreditnim portfoliom

 

Finansijski inženjering

• Obavljanje provera usaglašenosti sa tržištem u skladu sa propisima MA-rizika

• Ekonometrijsko modeliranje važnih faktora rizika

• Validacija postojećih modela cena (Model Vetting)

• Razvijanje testova stresa u cilju provere konzistentnosti i stabilnosti modela procene u ekstremnim tržišnim uslovima

• Računovodstvo

 

 

 

 

Quant Edge Solutions d.o.o.

Hajduk Veljka 8

19210 Bor, Srbija

T: 030 / 442 144

 

 

 

 

Quant Edge Solutions Gmbh

www.quantedgesolutions.com


DESIGN | TEKOMS