Quant Edge Solutions

Ko smo mi / Tim

 

Tim Quant Edge Solutions sastoji se od iskusnih konsultanata, finansijskih inženjera, poslovnih analitičara, matematičara i programera sa bogatim iskustvom vezanim za projekte u oblastima upravljanja rizicima, finansijskog inženjeringa i regulative u vodećim bankama, osiguravajućim kompanijama i klirinškim kućama u Evropi i Severnoj Americi.

Naše osnovne kompetencije leže u području kvantitativnih finansija i kreću se od originalne poslovne analize do konačne implementacije nastalih prilagođenih rešenja. Radeći sa Quant Edge Solutions, klijenti će dobiti pristup modernim know-how i inovativnim softverskim rešenjima i možda je još važnije da steknu pouzdanog partnera u cilju efikasnog upravljanja mnogim izazovima povezanim sa upravljanjem rizikom i regulatornim izveštavanjem.

 

 

 

 

Quant Edge Solutions d.o.o.

Hajduk Veljka 8

19210 Bor, Srbija

T: 030 / 442 144

 

 

 

 

Quant Edge Solutions Gmbh

www.quantedgesolutions.com


DESIGN | TEKOMS