Quant Edge Solutions

Usluge: Softver za efekte rizika

 

To je lični, profesionalni softver za upravljanje rizikom za institucionalne klijente, poput banaka, osiguravajućih društava i menadžera portfelja. RiskEffects beleži sve inherentne rizike povezane sa portfeljem u realnom vremenu i nudi sledeće značajne prednosti u odnosu na konkurentne proizvode na tržištu:

• Izračunavanje svih relevantnih brojeva regulatornog rizika, uključujući KSVA, CVA, DVA, FVA, PFE, EPE, Rizik vrednosti, očekivani manjak i tako dalje u realnom vremenu. Uključuje vrhunsku AI tehnologiju.

• Nudi holistički prikaz svih relevantnih rizika korišćenjem jedinstvene i konzistentne baze podataka u saradnji sa našim vlasničkim analitičkim mehanizmom.

• Modularni dizajn koji olakšava troškove i funkcionalnost - optimizovana rešenja prilagođena specifičnim zahtevima klijenta. Kao rezultat, softver se može prilagoditi specifičnim zahtevima klijenta, a ne obrnuto.

• Korišćene metode procene temelje se na industrijskoj standardnoj Hull & White analitici i kao takve uključuju najnovija dostignuća u oblasti istraživanja.

• Vlasnički razvijeni, vlasnički modeli koje koristi klijent mogu se bez problema integrisati u analitički okvir RiskEffects-a.

• Obuhvata sve glavne klase imovine uključujući kapital, fiksni prihod, robe i hibride.

 

 

 

 

Quant Edge Solutions d.o.o.

Hajduk Veljka 8

19210 Bor, Srbija

T: 030 / 442 144

 

 

 

 

Quant Edge Solutions Gmbh

www.quantedgesolutions.com


DESIGN | TEKOMS